LEGI

 • Constituția României
 • Codul civil
 • Codul de procedură civilă
 • Codul fiscal
 • Codul de procedură fiscală
 • Legea nr.7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Regulamentul de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 600/2023
 • Ordinul nr.16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate
 • Legea nr. 196/2018 – privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor
 • Legea nr. 18/1991 – a fondului funciar
 • Legea nr. 50/1991- privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • Legea nr. 85/1992 – privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat
 • Legea nr. 36/1995 – a notarilor publici şi a activităţii notariale
 • Legea nr. 112/1995 – pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului
 • Legea nr. 114/1996 – privind locuintele
 • Legea nr. 190/1999 – privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare
 • Legea nr. 1/2000 – pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si forestiere
 • Legea nr. 10/2001 – privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv
 • Legea nr. 350/2001- privind urbanismul si amenajarea teritoriului
 • Legea nr. 544/2001 – privind liberul acces la informatiile de interes public
 • Legea nr. 247/2005 – privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente.
 • Legea nr. 312/2005 – privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetăţenii străini şi apatrizi, precum şi de către persoanele juridice străine
 • Legea nr. 372/2005 – privind privind performanta energetica a cladirilor
 • Legea nr. 85/2014 – privind procedura insolventei
 • Legea nr. 255/2010 – privind procedura de expropiere
 • Legea nr. 71/2011 – privind punerea in aplicare a codului civil
 • Legea nr. 165/2013 – privind restituirea proprietăților
 • Decret-Lege nr. 61/1990 – privind vânzarea de locuinte construite din fondurile statului catre populatie
 • Legea nr. 196/2018 – privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor
Solicitări Extrase ON-LINE