IMPORTANT!!!

Cont Trezorerie:
O.C.P.I. București, CIF:10103437, IBAN RO03TREZ701501503X017558 deschis la Trezoreria Sectorului 1

 

ANUNŢ

 

Adresele de corespondență electronică (e-mail) puse la dispoziţie de OCPI Bucureşti destinate solicitărilor aferente domeniului cadastrului şi publicităţii imobiliare sunt următoarele:

ocpib@ancpi.ro – destinată transmiterii de către persoanele interesate a petiţiilor, reclamațiilor, sesizărilor sau propunerilor;

registratura.b@ancpi.ro – destinată transmiterii de către persoanele interesate a cererilor având ca obiect prestarea serviciilor de cadastru şi publicitate imobiliară.

!!! Atenţionăm părţile interesate că adresele de email dedicate birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară (EX. bcpi.sector1@ancpi.ro, cadastru.b@ancpi.ro, arhiva.b@ancpi.ro) NU MAI SUNT FUNCŢIONALE, prin urmare transmiterea cererilor pe aceste adrese de email va conduce la nesoluţionarea acestora.


 

!!! Noul Regulament de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 600/2023, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.125 și 125BIS din 14.02.2023. Începând cu aceeași dată, Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare, a fost abrogat. Citește


 

!!! Program Audiențe OCPI București. Citește

 


 

TARIFE ȘI TERMENE

TARIFELE ȘI TERMENELE PENTRU SERVICIILE FURNIZATE DE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ŞI INSTITUŢIILE SALE SUBORDONATE (OFICIILE DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ)

Info

Pentru transmiterea cererilor și a înscrisurilor justificative persoane fizice și juridice, persoane fizice autorizate, utilizați adresa de email: registratura.b@ancpi.ro