IMPORTANT!!!

Cont Trezorerie:
O.C.P.I. București, CIF:10103437, IBAN RO03TREZ701501503X017558 deschis la Trezoreria Sectorului 1

 

ANUNŢ

Adresele de corespondență electronică (e-mail) puse la dispoziţie de OCPI Bucureşti destinate solicitărilor aferente domeniului cadastrului şi publicităţii imobiliare sunt următoarele:

ocpib@ancpi.ro – destinată transmiterii de către persoanele interesate a petiţiilor, reclamațiilor, sesizărilor sau propunerilor;

registratura.b@ancpi.ro – destinată transmiterii de către persoanele interesate a cererilor având ca obiect prestarea serviciilor de cadastru şi publicitate imobiliară.

!!! Atenţionăm părţile interesate că adresele de email dedicate birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară (EX. bcpi.sector1@ancpi.ro, cadastru.b@ancpi.ro, arhiva.b@ancpi.ro) NU MAI SUNT FUNCŢIONALE, prin urmare transmiterea cererilor pe aceste adrese de email va conduce la nesoluţionarea acestora.

 

TARIFE ȘI TERMENE

TARIFELE ȘI TERMENELE PENTRU SERVICIILE FURNIZATE DE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ŞI INSTITUŢIILE SALE SUBORDONATE (OFICIILE DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ)

Info

Pentru transmiterea cererilor și a înscrisurilor justificative persoane fizice și juridice, persoane fizice autorizate, utilizați adresa de email: registratura.b@ancpi.ro