Anunțuri achiziții

 
 • Documentație de atribuire servicii poștale și de curierat pentru o perioadă de 2 ani (24 luni) – publicat 11.01.2024

 1. Strategia de contractare
 2. Anunț de solicitare oferte web-site
 3. Instrucțiuni către ofertanți

  » Secțiunea A: Informații generale

  » Secțiunea B: Formulare / model contract

  » Secțiunea C: Caietul de sarcini

 4. Proces Verbal al ședinței de deschidere a ofertelor

 5. Raportul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publica avand ca obiect servicii postale si de curierat

 6. Decizie de anulare procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica avand ca obiect servicii postale si de curierat


 • Documentație de atribuire servicii poștale și de curierat pentru o perioadă de 2 ani (24 luni) – publicat 15.02.2024

 1. Strategia de contractare
 2. Anunț de solicitare oferte web-site
 3. Instrucțiuni către ofertanți

  » Secțiunea A: Informații generale

  » Secțiunea B: Formulare / model contract

  » Secțiunea C: Caietul de sarcini

 4. Proces Verbal al ședinței de deschidere a ofertelor
 5. Raportul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publica avand ca obiect servicii postale si de curierat


 • Achiziție servicii de asigurare CASCO pentru autoturismele din dotarea parcului auto al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București – publicat 04.04.2024

 1. Invitație de solicitare oferte
 2. Caiet de sarcini servicii de asigurare CASCO
 3. Formular ofertă servicii de asigurare CASCO

 

Solicitări Extrase ON-LINE